97/10/9-حضور اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در راهپیمایی نهم دی ماه،روز بصیرت و میثاق امت با ولایت.