97/10/4-تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی و پاراآسیایی 2018 جاکارتا.