برگزاری آیین روز درختکاری و گرامیداشت آغاز هفته منابع طبیعی