رئیس کمیسیون ورزش و سلامت.


 

زهرا یوسفی

 

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی

دارای مدرک MPH   از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رئیس اداره کلینیک مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی

سوابق اجرای:

  • عضو شورای شهر الوند در اولین دوره شوراها
  • مشاور استاندار قزوین در امور بانوان در دولت اصلاحات
  • رئیس درمانگاه های تخصصی شهر صنعتی البرز و شهید بهشتی به مدت 17 سال
  • پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی و پزشک مشاور دفتر اسناد پزشکی قزوین
  • عضو شورای حل اختلاف ویژه رسانه های گروهی استان
  • عضو هیات منصفه مطبوعات استان در دولت اصلاحات
  • عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی قزوین به مدت 4 سال
  • تقدیر شده توسط وزیر کشور بابت اجرای موفق طرح توانمند سازی سازمان های غیر دولتی
  • رئیس مجمع زنان اصلاح طلب استان قزوین
  •