رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی


مهدیه سادات قافله باشی

 

تحصیلات:

کارشناس ارشد روانشناسی

 

سوابق:

  • کنشگراجتماعی_مدنی
  • عضو خانه تشکل های غیر دولتی قزوین
  • نائب رئیس مجمع زنان اصلاح طلب
  • عضو مجمع مشورتی قزوین+20 شهرداری قزوین
  • کارشناس روابط عمومی دانشگاه بین الملل امام خمینی
  • عضو خانه مطبوعات استان قزوین
  • عضو هیات اندیشه ورزش جوانان استانداری قزوین
  • کارشناس آموزش و پژوهش شهرداری قزوین
  • نماینده شهردار سابق در تدوین و تنظیم لوایح شورا و شهردار

 
  •