6/23/2020

تصویب کلیات لایحه کمک به مساجد در پارلمان محلی قزوین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در یازدهمین جلسه شورا در سال جاری کلیات لایحه شهرداری قروین مبنی بر مساعدت عمرانی به مساجد شهر تصویب شد.

کلیات لایحه شهرداری قزوین مبنی بر مساعدت عمرانی به مساجد شهر در پارلمان محلی قزوین به تصویب رسید.

براساس این گزارش؛ مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به منظور مساعدت عمرانی به مساجد شهر قزوین اختصاص یافت و مقرر شد با هماهنگی ریاست شورای اسلامی شهر قزوین لیست مساجد ظرف یک هفته برای دریافت این اعتبار مشخص شود.
 

پایان پیام/

related images