6/16/2020

رییس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد؛

:تسریع در روند واگذاری تاکسی بیسیم به بخش خصوصی

طبق مصوبه سال ۹۶ شورای اسلامی شهر قزوین باید تاکسی بیسیم از شهرداری به بخش خصوصی واگذار شود؛ ولی تاکنون محقق نشده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ فرج اله فصیحی رامندی رییس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین در دهمین جلسه علنی شورا در سال جاری که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بارها در رابطه با این موضوع تذکر داده شده است؛ اما این مصوبه به بهانه های مختلف ازجمله اعتراض رانندگان، برگزاری انتخابات، بحران کرونا و غيره اجرایی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: مجوز شهرداری توسط اداره کل فناوري و ارتباطات ابطال گردیده و شهرداری مجاز به فعالیت نیست. ضمن اینکه ادامه فعالیت، ماهیانه ۵۰ میلیون تومان هزینه بر روی دوش سازمان تاکسیرانی تحمیل می کند که درصورت واگذاری تاکسی بیسیم به بخش خصوصی می توان این اعتبار را دربخش های دیگر سازمان هزینه و مدیریت کرد.
پایان پیام/

related images