9/29/2019

داودی:

از ابتدای شروع به کار شورای پنجم سعی کرده ایم هیچ تاخیری در پرداخت حقوق پرسنل وجود نداشته باشد.

داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوين:

در حال حاضر ۷۱ درصد بودجه شهرداری قزوین عمرانی، و ۲۹ درصد آن جاری بوده است.

از ابتدای شروع به کار شورای پنجم سعی کرده ایم هیچ تاخیری در پرداخت حقوق پرسنل وجود نداشته باشد.

احداث بوستان بانوان واقع در جنوب شهر یکی از اقدامات خوب شهرداری در راستای مرتفع ساختن نیاز شهروندان در این منطقه بوده است.

محله بلاغی حدود ۴۰ سال است در طرح قرار گرفته، اما علیرغم تمامی تلاش ها، کماکان در حالت بلاتکلیفی به سر می برد.

ورودی های شهر قزوین همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است اما طرح های ارائه شده، توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تهران رد شده و برای استان در تهران تصمیم گیری می شود.

/پایان پیام/
 

related images