9/29/2019

قوامی:

محله سلطان سید محمد از مناطق محروم شهر قزوین است که در راستای امکانات رفاهی عمومی نیازمند خدمات رسانی بهتر و بیشتر است.

قوامی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوین:

محله سلطان سید محمد از مناطق محروم شهر قزوین است که در راستای امکانات رفاهی عمومی نیازمند خدمات رسانی بهتر و بیشتر است.

پیشنهاد می‌شود مدرسه متروکه که در این محله وجود دارد به سرانه فضای سبز این منطقه اضافه شود تا شهروندان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

ساماندهی سایت محمد آباد قزوین نیازمند پیگیری های بیشتری است، چرا که این سایت تنها برای زباله های خانگی طراحی شده در حالی که امروز زباله های عفونی و صنعتی نیز به آن اضافه شده است، رسیدگی به مشکل این سایت باید در اولویت قرار گیرد.


/پایان پیام/

related images