رئیس شورای اسلامی شهر قزوین


حکمت الله داودی

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

سوابق:

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان قزوین

معاون حمل و نقل و عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

عضو دو دوره شورای اسلامی شهر قزوین

کارشناس رسمی دادگستری

عضو هئیت رئیسه و سخنگوی شورای چهارم

رئیس کمیسیون ترافیک شورای چهارم

عضو اصلی شورای هماهنگی ترافیک استان

  •