مصوبه- اصلاح و افزایش ردیف بودجه پروزه دریاچه مصنوعی و مخازن آب1403/1/14-مصوبه 18

اصلاح و افزایش ردیف بودجه پروزه دریاچه مصنوعی و مخازن آب1403/1/14 اصلاح و افزایش ردیف بودجه پروزه دریاچه مصنوعی و...

مصوبه- عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 1403-1403/1/7 -مصوبه 17

عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 1403-1403/1/7 عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 1403-1403/1/7 ...

مصوبه- عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 1403-1403/1/7 -مصوبه 17

عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 1403-1403/1/7 عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 1403-1403/1/7 ...

مصوبه- توافق شهرداری با آقای سیاهکالی مرادی1402/11/25-مصوبه 16

توافق شهرداری با آقای سیاهکالی مرادی1402/11/25- توافق شهرداری با آقای سیاهکالی مرادی1402/11/25- ...

مصوبه- اصلاح و افزایش ردیف اعتباری موسسه کاسپین 1403/1/7-مصوبه 14

اصلاح و افزایش ردیف اعتباری موسسه کاسپین 1403/1/7 اصلاح و افزایش ردیف اعتباری موسسه کاسپین 1403/1/7 ...

مصوبه- توافق شهرداری با آقای حقیقت و خانم اصلانی 1403/1/7-مصوبه 11

توافق شهرداری با آقای حقیقت و خانم اصلانی 1403/1/7- توافق شهرداری با آقای حقیقت و خانم اصلانی 1403/1/7- ...

لزوم ساخت جایگاه و سایبان استقرار پلیس راهور در تقاطع های شهرقزوین

به پاس احترام به تمامی تلاشگران عرصه نظم و امنیت در قزوین لایحه احداث جایگاه همراه با سایبان استقرار پلیس راهور در سطح تقاطع های شهر قزوین را به شورا ارایه شود.

لزوم ساخت جایگاه و سایبان استقرار پلیس راهور در تقاطع های شهرقزوین

به پاس احترام به تمامی تلاشگران عرصه نظم و امنیت در قزوین لایحه احداث جایگاه همراه با سایبان استقرار پلیس راهور در سطح تقاطع های شهر قزوین را به شورا ارایه شود.

مدیریت شهری قزوین به طرحهای پیشنهادی شورا بی توجه است

فاطمه اشدری، $titr.getData() فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده  شورای اسلامی شهرقزوین در جلسه علنی شورا با بیان این مطلب اظهار کرد: اعضای شورا درمقابل لوایح ارسالی...

بررسی راهکارهای اجرای قوانین جوانی جمعیت، دستور کار جلسه کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین

راهکارهای اجرای قوانین جوانی جمعیت و فرهنگسازی در این زمینه، در جلسه اخیر کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.