روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین: عادله مهرابی   مسئول امور رسانه و ارتباطات زینت السادات سید قوامی  مسئول سایت شورا و  امور هماهنگی زهرا...

تقدیم احکام شورایاران نواحی مختلف شهری

طی آئینی، احکام شورایاران نواحی توسط فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر ، صلح جو رئیس و اعضای کمیسیون خدمات شهری و شورایاری شورای شهر قزوین تقدیم آنان شد.

بررس هفت لایحه درجلسه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر قزوین

$titr.getData() به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقزوین،جلسه کمیسیون مالی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست ولی...

شهرداری قزوین املاک قولنامه ای را تعیین تکلیف کند/ مدیران استانی هم پای کار بیایند

رئیس کمیسیون مالی ،برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین خواستار تعیین تکلیف املاک قولنامه ای توسط شهرداری قزوین شد.