مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه-اعطای تسهیلات به خانم عصمت قزوینی مادرشهیدگرانقدرمحمدباقر بابایی 99/4/3-مصوبه53
مصوبه- اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 99/4/3-مصوبه 52
مصوبه- بخشودگی اجاره بهاء غرفه تعدادی از زنان سرپرست خانوار در ایام شیوع ویروس کرونا99/4/3-مصوبه 51
مصوبه- افزایش 14% اجاره بها ساختمان اداری معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 100 99/4/3-مصوبه 50
مصوبه- بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 99/3/27-مصوبه 47
مصوبه- توافق شهرداری با آقای حسن بیگی 99/3/27 مصوبه 46
مصوبه- اختصاص مبلغ ده میلیلرد ریال از محل اعتبارات در اختیار استاندار به شهرداری قزوین99/3/17-مصوبه 45
مصوبه-اصلاح فصول 6-7-8 دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر 99/3/17-مصوبه 44
مصوبه- کمک مومنانه به اقشار آسیب دیده ایام کرونا در قالب مواسات و همدلی 99/3/17-مصوبه 43
مصوبه- تسهیلات تشویقی خسارات تاخیر تادیه اسناد نکول شده و برگشتی 99/3/17-مصوبه 42
— 10 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 61 - 70 از 103 نتیجه