مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

توافق با مالکین قطعه دوم افرازی از قطعه 64 ملاصدرا

توافق با مالکین قطعه دوم افرازی از قطعه 64 ملاصدرا

توافق با مالکین قطعه دوم افرازی از قطعه 64 ملاصدرا