شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

فصیحی رامندی:

فصل هفتم بودجه شهرداری اصلاح شود

باید شهرداری قزوین فصل هفتم بودجه پیشنهادی را اصلاح و ابهامات موجود در آن را برای اعضای شورا رفع کند.


 

 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ فرج اله فصیحی رامندی رییس کمیسیون مالی و اقتصادی پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که با دستورکار بررسی بودجه پیشنهادی شهر داری قزوین برگزار شد، پیشنهاد کرد؛ فصل اول تا ششم بودجه تایید شود و وارد مرحله رسیدگی به این فصول شویم؛ اما فصل هفتم باحضور شهردار و مستندات مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: چرا وقتی بسیاری از ردیف های موجود در فصل هفتم محقق نمی شود باید در بودجه محاسبه شود؛ بنابراین باید برای تعدیل این فصل، شهرداری مستندات وگزارشات خود را به اعضای شورای اسلامی شهر قزوین اعلام کند.

فصیحی رامندی تاکید کرد: رئوس وخط مشی شهرداری در بودجه باید سیاستها و نظرات شورای شهر باشد؛ بنابراین در بخش عمرانی اتمام و تعیین تکلیف پروژه ها ی نیمه تمام و اجرا نشده باید مورد توجه باشد که با غیرواقعی بودن بودجه تحقق این موارد مشکل خواهد بود.

/پایان خبر
 

تصاویر مرتبط