سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

بررسی آموزش تفکیک زباله از مبدا در کمیسیون خدمات شهری

یازدهمین جلسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین،یازدهمین جلسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست دکتر سید منیره قوامی برگزار شد.بحث چگونگی آموزش تفکیک زباله از مبدا به شهروندان توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اولین دستور کار این کمیسیون بود که با حضور مسئولین مربوطه و اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه مشاورین طرح تفکیک زباله از مبدا به ارائه توضیحات و تشریح طرح خود پرداختند و اعضای کمیسیون نظر خود را ارائه نموده و بر استفاده از مشاورین و پیمانکاران آموزش تاکید کردند.

جابجایی مکان سنگ فروشان دومین دستور کار کمیسیون خدمات شهری بود که انتقال کلیه سنگ فروشان از قزوین به مجتمع کارگران بیدستان مطرح و مقرر شد تا معاونت خدمات شهری گزارشی از میزان پیشرفت مجتمع مذکور از هر لحاظ به کمیسیون ارائه نماید و معاونت خدمات شهری موظف شد در خصوص مکان های پیشنهادی دیگر که مستعد استفاده این صنف است را به شورا ارائه دهد.

/پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط