شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

کمیسیون املاک و توافقات شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست احد چگینی برگزار شد.

توافق ملکی در کمیسیون املاک و توافقات

کمیسیون املاک و توافقات شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست احد چگینی برگزار شد.

در این کمیسیون لایحه شهرداری در خصوص چند توافق ملکی و لوایح واگذاری مازاد خط پروژه مورد بحث و بررسی قرار گفت.
 

همچنین در این جلسه با واگذاری آپارتمانی مسکونی جهت بهره برداری سازمان بسیج بانوان سپاه موافقت شد.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط