یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

بازدید از پیاده راه های شهرک مینودر

بازید اعضای کمیسیون ورزش و سلامت شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست دکتر زهرا یوسفی به همراه مدیر منطقه ۳ شهرداری، مدیر زیباسازی و کارشناسان سازمان های مرتبط از پیاده راه های شهرک مینودر.

در این بادید در راستای توزیع عادلانه خدمات شهری و ضرورت توسعه زیر ساخت های گردشگری، بر تسریع عملیات عمرانی احداث  پیاده راه بلوار  امام علی (ع) و بهره برداری به موقع آن تاکید شد.

همچنین از بلوارهای غدیر، صیاد شیرازی، ۲۲ بهمن بازید به عمل آمد که مقرر گردید توسعه مسیر های پیاده با کاشت درختان به منظور سایه اندازی برای عابرین، جداسازی و توسعه مسیرهای دوچرخه، تامین روشنایی در این مسیرها جهت امنیت شهروندان در شب، احداث سرویس بهداشتی در طول این مسیرها، تامین  آب شرب، جانمایی مبلمان شهری در طول مسیرهای پیاده روی،  ایجاد پوشش گیاهی مناسب در این بلوارها در دستور کار قرار گیرد.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط