یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

اولین جلسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری در سال جاری برگزار شد.

️بر اساس انتخابات برگزار شده، اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری پارلمان محلی مشخص شد که به شرح ذیل است:

دکتر سیده منیره قوامی به عنوان رئیس
فرج اله فصیحی رامندی به عنوان نایب رئیس
محسن حق شناس به عنوان دبیر
دکتر زهرا یوسفی و مهدیه سادات قافله باشی به عنوان عضو انتخاب شدند.

 

تصاویر مرتبط