سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

کمیسیون محیط زیست وخدمات شهری برگزار شد.

راهکارهای اجرای طرح سطل های زباله هوشمند بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون محیط زیست وخدمات شهری به ریاست دکتر سیده منیره قوامی برگزار شد.

طی این جلسه گزارشی از عملکرد سازمان پارکها در رابطه با وضعیت پارکهای سطح شهر ارائه شد. همچنین بحث و بررسی پیرامون نحوه استفاده از سطل های زباله هوشمند با حضور مسئولین مربوطه، دستور کار دیگر این نشست بود.

سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری ضمن اشاره به لزوم حفظ طراوت فضای سبز سطح شهر، متذکر شد:

پیمانکارانی که برای نگهداری فضای سبز قبول مسئولیت می‌کنند، باید شرایط آب و هوایی را نیز در نظر بگیرند تا بتوانند همواره طراوت پوشش گیاهی سطح شهر را حفظ کنند.

وی افزود: به دنبال حذف چمن با توجیه مصرف آب زیاد، باید به دنبال جایگزین مناسبی نیز برای آن باشیم تا به چهره زیبای شهر با وجود تکه زمین های خاکی و علف های هرز خدشه وارد نشود.

در پایان جلسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری در خصوص راهکارهای پیش رو برای نحوه استفاده از سطل های زباله هوشمند در سطح شهر بحث شد و کارشناسان و مسئولین مربوطه نظرات خود را بیان کرده و مقرر شد با بررسی های بیشتر راهکاری قطعی و قابل اجرا برای عملیاتی شدن این طرح ارائه شود.

 

تصاویر مرتبط