دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

بازدید از مراحل اجرایی دومین جشنواره ملی نقاشی دیواری صورت گرفت

بازدید رئيس واعضای کمیسیون فرهنگی،اجتماعی شورای شهر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی ازمدیران شهری از مراحل اجراي دومین جشنواره ملی نقاشی دیواری.

داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در بازدید از مراحل اجرایی دومین جشنواره ملی نقاشی دیواری بر ضرورت اجرای این نوع جشنواره ها در راستای ایجاد شهر با نشاط تاکید کرد.

مهدیه سادات قافله باشی، رئيس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین در این بازدید گفت:

اجرای نقاشی دیواری در شهر نشان از پویایی شهر دارد.

 

تصاویر مرتبط