سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

کمیسیون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد:

ادامه بررسی برنامه پنج ساله دوم شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به ریاست محسن حق شناس، با دستور کار ادامه بررسی برنامه 5 ساله دوم شهرداری برگزار شد.

 

طی این جلسه برنامه 5 ساله دوم شهرداری برای منطقه نمونه گردشگری باراجین بررسی شد.

این برنامه شامل شاخص هایی از قبیل افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب، شاخص های ارائه خدمات تفریحی و رفاهی و همچنین موضوعات مربوط به توسعه منطقه نمونه گردشگری باراجین بود که با حضور مسئولین مربوطه و اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علاوه بر آن برنامه 5 ساله دوم شهرداری برای دهکده طبیعت نیز در این نشست ارائه و بررسی شد.

تصاویر مرتبط