یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

مهدیه سادات قافله باشی در کمیسیون متبوع خویش مطرح کرد:

تقدیر از نام آوران فرهنگ و هنر در دستور کار شورا قرار میگیرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

 

 

دستور کار این جلسه شامل نشست مشترک با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات برای هماهنگی برگزاری جشن خانه مطبوعات و برنامه ریزی درخصوص"هفته فرهنگی قزوین" با حضور مسئولین مربوطه بود.

همچنین کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین میزبان اسکندرنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قزوین و هیئت همراه بود که طی این نشست لایحه شهرداری در خصوص تقدیر از نام آوران هنر و فرهیختگان شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدیه سادات قافله باشی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در خصوص برنامه تقدیر از نام آوران هنر و فرهیختگان، گفت:

جای خالی چنین برنامه ای در سنوات گذشته خالی بوده که برای اولین بار مجموعه شهرداری به این حوزه ورود کرده و در حال تدارک آن است.

وی افزود: مدیریت شهری به تقدیر از نام آوران حوزه های مختلف نگاه ویژه ای دارد. فرهنگ و هنر نیز برای ما بسیار عزیز است و در صورت تصويب می‌تواند يادگاری شورای پنجم برای حوزه فرهنگ و هنر شهر باشد.

 

تصاویر مرتبط