یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

مهدیه سادات قافله باشی در کمیسیون متبوع خویش تاکید کرد:

در شورا مسائلِ پنهان از رسانه ها وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، کمیسیون تلفیق "فرهنگی و اجتماعی" و "مالی و اقتصادی" با دستور کار بررسی لایحه شیوه نامه مساعدت به مساجد، برگزار شد.

 

مهدیه سادات قافله باشی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در رابطه با شيوه نامه مساعدت مالي به مساجد گفت:

لازم است آنچه که در این کمیته مصوب می‌شود، در جلسات صحن به اطلاع اعضا شورا برسد تا اگر از آن ها در این خصوص سوالی پرسیده شد، بتوانند برنامه های شورا و شهرداری را درباره کمک به مساجد تشریح کنند.

وی افزود: در شورا مسائلِ پنهان از رسانه ها وجود ندارد و مردم و رسانه ها حق دارند از موضوعات جاری در شهرداری مطلع باشند.

 

تصاویر مرتبط