شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

سعید دقیقی در کمیسیون ورزش و سلامت گفت:

زمین شقایق می‌تواند هم به مناطق جنوبی و هم به مناطق شمالی شهر خدمات ارائه دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین،جلسه کمیسیون ورزش و سلامت با دستور کار بررسی وضعیت مجموعه ورزشی شقایق با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد.

سعید دقیقی در این جلسه با اشاره به وضعیت نامناسب زمین شقایق به خصوص در قسمت چمن آن، گفت:

ابتدا با بخش خصوصي براي اتمام قرارداد مذاكره و تعيين تكليف شود. بخش خصوصي زحمات بسياري براي اين مجموعه و بخصوص چمن كشيد
با توجه به عدم زير سازي مناسب چمن كيفيت خوبي ندارد و مي بايست چمن مصنوعي شود تا در زمان هاي بيشتر و در فصل هاي مختلف قابل بهره برداري باشد

وی افزود: با توجه به اینکه زمین شقایق در مسير كمربندي شهر قرار دارد، می‌تواند با امکاناتی که دارد هم به مناطق جنوبی و هم به مناطق شمالی شهر خدمات ارائه دهد. اما فضای فیزیکی این مجموعه ورزشی در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و با توجه عمليات عمراني در جنوب پارك، ورودي و خروجي پارك نابسامان و وضعيتي نامناسب براي استفاده خانواده ها دارد.

این عضو شورا ادامه داد: اعتقاد مجموعه کمیسیون ورزش و سلامت بر این است که هر چه سریع تر تکلیف زمین شقایق مشخص شود. در کوتاه مدت نیز باید وضعیت نور و ورودی های مجموعه سر و سامان پیدا کند. سازمان فرهنگي و ورزشي پس از مذاكره با بخش خصوصي و اتمام قراداد طرح پيشنهادي براي بهسازي مجموعه را ارائه دهد.

 

تصاویر مرتبط