پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین روز شهرداری و دهیاری ها را تبریک گفت.

صدور پیام تبریک داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها.

️حکمت اله داودی طی پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۴ تیر ماه روز شهرداری و دهیاری ها از خدمات تلاشگران عرصه خدمت در شهرها و روستاها تشکر نمود.


 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، رئیس پارلمان محلی در همین راستا توضیح داد:

امروز مدیریت شهری و روستایی نقشی اساسی در پایداری توسعه یافتگی زندگی شهری و روستایی دارد. اثرگذاری مثبت مدیریت شهری مستلزم فراهم شدن شرایطی است که منطبق با آن داشتن اختیارات و مسئولیت، توانایی فراهم آوردن منابع مالی پایدار را به دنبال داشته باشد. اگر دهیاری ها بتوانند به وظایف خود به خوبی عمل کنند؛ شاهد کاهش مهاجرت به سمت شهرها نیز خواهیم بود.

"حکمت اله داودی"

 

تصاویر مرتبط