شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

احد چگینی در کمیسیون متبوع خویش گفت:

کمیسیون تلفیق عمران و شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون تلفیق "عمران و شهرسازی" و "حمل و نقل و ترافیک" با دستور کار بررسی پروژه دور برگردان پل سیدحسن نصراله برگزار شد.

 

احد چگینی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا ضمن تاکید بر اتخاذ تصمیم های مدیریت شده در رابطه با این پل، گفت:

باتوجه به اینکه بخش عمده ای از ترافیک میدان مربوط به کسانی است که از جنوب به شمال شهید بابایی می‌روند، به ناچار مجبورند برای رسیدن به مقصد میدان را دور بزنند. راه حل این مسئله ساخت دوربرگردان قبل از ورود به میدان است.

وی افزود: در چند ماه آینده مدارس باز خواهد شد این در حالی است که امروز نیز این پل شرایط ترافیکی خاصی دارد و تصمیم های مدیریت نشده می‌تواند موجب نارضایتی بیشتری در بین مردم شود. بنابراین باید هر چه سریع تر در این خصوص تصمیم گرفته شود و اقدام عملی صورت گیرد.

 

تصاویر مرتبط