شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری برگزار شد

شهرداری باید سرمایه گذاری های موفق در بخش خصوصی را حمایت کند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری با دستور کار بررسی قرارداد بین شهرداری و شهربازی دالفک برگزار شد.

شهرداری باید سرمایه گذاری های موفق در بخش خصوصی را حمایت کند

 

دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری ضمن تاکید بر تلاش برای حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی، گفت:

 

موضوع گردشگری برای ما اهمیت بسیاری دارد. لذا باید ترتیبی اتخاذ شود تا سرمایه گذاری که در اجرای پروژه ها موفق بوده در شهر بماند و با شهرداری پروژه های دیگری را برای سرمایه گذاری، آغاز کند.

 

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد برای رسیدگی به موضوع سرمایه گذاری در دالفک، جلسات داخلی در شهرداری برگزار شود و نتیجه آن به کمیسیون اعلام گردد.