شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

کمیسیون تلفیق فرهنگی، اجتماعی و محیط زیست برگزار شد.

دغدغه اصلی ما بازاریابی و بازار فرش برای تولیدات زنان سرپرست خانوار است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون تلفیق فرهنگی اجتماعی با محیط زیست و خدمات شهری با دستورکار بررسی درخواست اداره کل کمیته امداد حضرت امام(ره) و همچنین بررسی نامه های واصله برگزار شد.

در این جلسه دکتر زهرا یوسفی نائب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به بحران اقتصادی موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: چرا با وجود مراجعه کنندگان زیادبه شهرداري و شوراي شهر جهت ًدريافت كمك مالي بعلت بيماري ،نداشتن مواد غذايي ،هزينه تحصيل و ....افراد تحت پوشش کمیته امداد رو به کاهش است ؟ايا شما شاخص هاي تحت پوشش گرفتن افراد را زياد سخت نكرده ايد؟

 

وی افزود: از سازمان ساماندهي مشاغل شهرداري ميخواهيم  مکانی را برای عرضه محصولات توليدي زنان سرپرست خانوار در نظر بگیرد ولي لازم است كه كميته امداد امام بر بحث بازاريابي براي محصولات زنان تحت سرپرستي خود تمركز كرده و با ايجاد برندينگ ،  بازار فروش را برای آنان فراهم کند.

 

دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری در ادامه گفت: دغدغه اصلی ما بازاریابی و بازار فرش برای تولیدات زنان سرپرست خانوار است.

 

قوامی تاکید کرد: در کنار بازریابی و محلی برای عرضه تولیدات باید مکانی را برای تولید محصولات در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار داد چرا که یکی از درخواست های همیشگی این بانوان همین بوده است.

 

مهدیه سادات قافله باشی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه مسئولیت های اجتماعی وظیفه همه شهروندان است، گفت:

 

یکی از وظایف شهرداری رفع آسیب های اجتماعی است و کمک به کمیته امداد می‌تواند در همین جهت باشد.

 

وی در ادامه بر خلا خلاقیت در برنامه های کمیته امداد تاکید کرد و گفت:

یکی از دلایل روی آوردن مردم به خیریه های دیگر می‌تواند همین عدم خلاقیت در کمیته امداد و همچنین آسیب دیدن اعتماد عمومی باشد.

 

قافله باشی در پایان گفت: شهرداری در جشن های نیکوکاری همیشه پیش قدم بوده است و در موضوع نمایشگاه های فصلی نیز مجموعه شورا و شهرداری آمادگی کمک را در اینباره دارند.