دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد؛

همکاري شهرداري در نوسازي شبکه فرسوده آب قزوين

لايحه شهرداري پيرامون تفاهم نامه مشترک بين اين ارگان و شرکت آبفاي استان در جلسه شوراي شهر به تصويب اعضاء رسيد تا گام مهمي براي اصلاح شبکه فرسوده آبرساني در بافت قديمي شهر قزوين برداشته شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛"اصلاح شبکه فرسوده آب" در بافت فرسوده قزوين موضوع مهمي در راستاي ارائه خدمات زيرساختي به شهروندان است که در همين رابطه لايحه مربوط به همکاري و همياري شهرداري با سازمان آبفا جهت اصلاح شبکه آب آشاميدني در صحن شوراي اسلامي شهر با حضور هجران فر مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان و هيأت همراه و شهردار مورد بررسي قرار گرفت و با شرايط الحاقي ديگري به تصويب رسيد.

در اين لايحه با اشاره به اينکه 130 کيلومتر از شبکه هاي آب در بافت فرسوده شهر قزوين نياز به اصلاح و سيعي دارند، نوسازي سيستم جز با همکاري و همياري شهرداري محقق دانسته نشده است که به منظور رفاه حال شهروندان و مساعدت به سازمان آبفا، موضوع فوق در لايحه اي به استناد بند 14 ماده 76 تشکيلات وظايف انتخابات و شوراي اسلامي کشور مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

بنابراين همکاري، چنانچه در بافت فرسوده مصوب هريک از مناطق سه گانه شهرداري، شرکت آب و فاضلاب تصميم به اصلاح شبکه داشته باشد، از هزينه هاي صدور مجوز و مرمت نوار حفاري و روکش آسفالت معاف بوده و در صورت مرمت ترانشه ها توسط پيمانکار شرکت آب و فاضلاب شهرداري نسبت به تحويل آسفالت (بدون اخذ هزينه) همکاري خواهد نمود.

عباس ظاهري رئيس شوراي اسلامي شهر در ابتداي اين نشست با اشاره به گراميداشت روز ارتش، اين مناسبت را يادگاري از رهبر کبير انقلاب برشمردو گفت: حضرت امام خميني(ره) با رهبريت و نگاه حکيمانه خود اين روز مهم را در تقويم جمهوري اسلامي ايران به ثبت رساندند.

رياست شورا يادآورشد: نيروي ارتش جمهوري اسلامي همواره همراه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران شگفتي آفريدندو سرداران و فرماندهاني از اين نيروهاي مقاومت همچون شهيد بابايي، صياد شيرازي و امثالهم گوي سبقت را از ديگران ربودند.

ظاهري خاطرنشان کرد: شوراي شهر، شهرداري و بسياري از ادارات مرکز استان وظيفه خدمت رساني به مردم را بر عهده دارند و تا زمانيکه بين آنها تعامل همکاري و همياري نباشد شکي نيست آن خدمتي که بايد براي مردمانجام شود به وجه احسنت صورت نمي گيردو از حداقل نيز کمتر خواهد شد.

وي با تأکيد بر ضرورت تعامل با دستگاههاي خدمات رساني همچون شرکت آب و فاضلاب استان که در اولويت اول قرار دارد، خاطرنشان کرد: تعامل شرکت آب و فاضلاب با شوراي اسلامي شهرو شهرداري قزوين از ضروريات است و از آنجاييکه مايع حياتي همانند آب موهبت الهي غير قابل جايگزين محسوب مي شود عامل اول در رشد و توسعه شهرها به شمار مي آيدو اگر با بحران مواجه شود موقعيت کشورها به خطر خواهد افتاد.

رياست شورا اصلاح شبکه آب در شهر قزوين و به ويژه بافت فرسوده را بسيار مهم توصيف و از آمادگي شورا و شهرداري براي تحقق اين مهم صحبت به ميان آورد.

ظاهري در ادامه با اشاره به سياستي که شورا در سال جاري براي تعامل جدي تر با دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي و به ويژه خدمات رسان در دستور کار قرار داده عنوان کرد: برگزاري جلسات مشترک با دستگاههاي مرتبط با امر مديريت شهري و پيگيري امور و تصيم گيري ها و تفاهم نامه هاي انعقادي از سوي کميسيونهاي تخصصي و دستگاههاي مربوطه از جمله اقداماتي است که در پيش گرفته شده است.

****

علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون اداري و مالي درباره لايحه ارسالي شهرداري به شورا براي تسريع در اصلاح شبکه آب شهري گفت: بر اساس برآورد کارشناسان، شرکت آبفا و ... نزديک 130 کيلومتر از شبکه آب و فاضلاب شهري بايد نوسازي شود و اگر تنها با منابع شرکت آب انجام شود، سالها طول مي کشد.

وي افزود:طبق تفاهم نامه اين شرکت با شهرداري، اين نوسازي شبکه در مدت زمان کمتري رخ مي دهدو موافقت نامه اي تهيه و به امضاء شهردار و مدير عامل شرکت آب و فاضلاب رسيده و براي تصويب به شورا ارسال شده است.

****

احمد هجران فر مدير عامل شرکت آب و فاضلاب ضمن گراميداشت سال دولت و ملت، همدلي و همزباني، گفت: از تلاش شورا و شهرداري براي اهتمامي که در رفع مشکلات خدمات شهري بافت فرسوده شهر قزوين به خرج مي دهند تشکرمي کنم.

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان خاطرنشان کرد: بافت جنوبي از قدمت يکهزار ساله برخوردار بوده و به حدود 130 کيلومتر نوسازي نيازمنديم و چون کمتر از يک سوم قيمت نوسازي را از مردم اخذ مي کنيم در اين رابطه اگر شهرداري همکاري کند توان نوسازي به دو برابر افزايش مي يابد.

اين مسئول يادآورشد: به ازاي هر متر مکعب يکهزار تومان از سوي مشترکين تعرفه پرداخت مي شودو درحاليکه رقم هزينه شده از سوي شرکت چهار هزارو 500 تومان است.

وي اضافه کرد: درصد شراکت شهرداري قزوين 20 درصد، شهرداري تاکستان 4 درصد و شهرداري زنجان حدود 24 درصد سهام دارند و مابقي سهامها به شرکت آب و فاضلاب کشور و دولت اختصاص دارد

هجران فر با بيان اينکه با مصوب شدن اين لايحه تحولي عظيم در نوسازي شبکه آب و فاضلاب شهر قزوين صورت مي گيرد، افزود: سالي 10 کيلومتر اصلاح و نوسازي شبکه آب را انجام مي دهيم و بين شش تا 10 سال اصلاح شبکه آب و فاضلاب شهر قزوين را با مشارکت شورا و شهرداري نوسازي کنيم بافت شهر قزوين يکهزار ساله است و هر چه هزينه کنيم باز هم دوباره جاي کار دارد.

وي در ادامه گزارشي در رابطه با فرسوده بودن شبکه آب در بافت فرسوده شهر قزوين، مديريت مصرف آب، روابط عمومي مديريت مصرف بهينه آب و ديگر موارد ارائه داد.

****

مسعود نصرتي گفت: بايد کار را فراتر بگذاريم و با تفکر مديريت متحد شهري و پيشينه اي که دستگاههاي خدمات رسان در حوزه مديريت شهري داشتند، کارها را پيش مي بريم.

وي با بيان اينکه هر تلاشي که براي نوسازي شبکه و خدمت به مردم صورت مي گيرد در راستاي اين تفاهم نامه آمده است، گفت: شکستگي لوله ها نارضايتي مردم را به همراه داردو اگر نوسازي هرچه زودتر انجام شده و تمام شهر به مشارکت دعوت شوند بسيار زودتر به نتيجه مي رسيم.

پايان پيام/1253/فروردين94

 

 

 

تصاویر مرتبط