حضور بانوان شورای اسلامی شهر قزوین در اجلاسیه جامعه زنان کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان.