1397.08.13 - حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در راهپیمایی 13 آبان