جلسه غیر علنی صحن شورای اسلامی شهر قزوین 19 خرداد 97