ضرورت توجه به تنظیم واقعی بودجه در شهرداری قزوین

شهرداری قزوین باید به تنظیم بودجه سال آینده توجه بیشتری داشته باشد و از ارائه بودجه غیر واقعی به شورای شهر اجتناب کند.

تنظیم بودجه سال آینده شهرداری قزوین واقعی و عالمانه است

شهردار قزوین در صحن علنی شورای اسلامی این شهر گفت: بودجه شهرداری قزوین در سال ۹۹ نسبت به سالهای اخیر واقعی تر و عالمانه تر تنظیم شده است.

تضارب آرا اتفاقات خوبی را در مدیریت شهری رقم می زند

اختلاف سلیقه و تضارب آرا باعث بهتر رصد شدن موضوعات شده و می تواند، اتفاقات خوبی را در مدیریت شهری رقم بزند.

برگزاری اولین مهرواره بانوان شهر قزوین

رییس کمیته بانوان شورای اسلامی شهر قزوین از برگزاری اولین مهرواره زنان موفق شهر قزوین خبر داد.

پرداخت نیمی از بدهی بدون چاره اندیشی برای بقیه آن بی فایده است

امروز با ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری قزوین به بانک شهرمواجه هستیم که باید هرچه سریعتر برای پرداخت آن اقدام شود؛ چراکه پرداخت نیمی از بدهی بدون اینکه برای مابقی آن فکری شود فایده ای نخواهد داشت.

مصوبه- گزارش مالی سال 97 سازمان نوسازی و بهسازی 98/10/3-مصوبه 139

گزارش مالی سال 97 سازمان نوسازی و بهسازی 98/10/3 گزارش مالی سال 97 سازمان نوسازی و بهسازی 98/10/3 ...

مصوبه -گزارش مالی سال 97 سازمان خدمات طراحی 98/10/3-مصوبه 139

گزارش مالی سال 97 سازمان خدمات طراحی 98/10/3- گزارش مالی سال 97 سازمان خدمات طراحی 98/10/3- ...

مصوبه- تسهیلات تشویقی تاخیر تادیه اسناد نکول شده و برگشتی 98/10/3-مصوبه 138

تسهیلات تشویقی تاخیر تادیه اسناد نکول شده و برگشتی 98/10/3 تسهیلات تشویقی تاخیر تادیه اسناد نکول شده و برگشتی ...

مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 شرکت دهکده باراجین 98/9/19-مصوبه 134

گزارش حسابرسی سال 97 شرکت دهکده باراجین 98/9/19- گزارش حسابرسی سال 97 شرکت دهکده باراجین 98/9/19- ...