شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

قوامی:

رقم بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین كاهش يابد

باید رقم بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین کاهش یابد تا واقعی بودن بودجه محقق شود.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ سیده منیره قوامی رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری برگزار شد، گفت: درسال ۹۶بودجه نسبت به سال قبل آن ۱۲ درصد رشد داشت و ۸۴ درصد محقق شد که رقم خوبی بود؛ اما در سال ۹۷ این افزایش به ۲۶ درصد رسید که بسیار زیاد بود.

وی افزود: بودجه پیشنهادی سال آينده شهرداری قزوین نیز نسبت به امسال ۱۴ درصد افزایش نشان می دهد که به نظر بنده باید رقم بودجه ۷۹۰ میلیارد تومان باشد تا به واقعیت و تحقق آن نزدیک شویم.

رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قزوین سخنان خود را با این سوال که آیا شهرداری قزوین در سال جاری که مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومانی که به اجرای پروژه های عمرانی اختصاص داشت را هزینه کرده که برای سال آینده قرار است رقم این بخش را به ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش دهد؟ به پایان رساند.

/پایان خبر
 

تصاویر مرتبط