مهديه سادات قافله باشي

رئيس کميسيون فرهنگي ،اجتماعي ، هنري


 

مهدیه سادات قافله باشی

 

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی

سوابق اجرایی:

  • کنشگراجتماعی_مدنی
  • عضو خانه تشکل های غیر دولتی قزوین
  • نائب رئیس مجمع زنان اصلاح طلب
  • عضو مجمع مشورتی قزوین+20 شهرداری قزوین
  • کارشناس روابط عمومی دانشگاه بین الملل امام خمینی

 
  •