عزم راسخ شورای پنجم در راستای کاهش آسیب های اجتماعی

حضور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه ستاد اجتماعی، فرهنگی و مدیریت، ساماندهی آسیب های اجتماعی استان که صبح امروز برگزار شد.

گزارش حسابرسی سال ۹۵ شهرداری بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین، با موضوع ادامه بررسی گزارش حسابرسی شهرداری در سال ۹۵ برگزار شد.

بدهی های به جا مانده از دوره های قبل شهرداری از دغدغه های مهم اعضا شورا است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، سعید دقیقی عضو شورا در جلسه پارلمان محلی ضمن تشکر از مجموعه شهرداری بابت تحقق ۱۱۱ درصدی بودجه گفت:

تفویض اختیار شورا به معاونت سرمایه گذاری جای نگرانی دارد و نقش نظارتي شورا در اين حوزه بايد پر رنگ باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر سیده منیره قوامی عضو شورا در جلسه علنی پارلمان محلی که با حضور شهردار و مدیران و معاونین شهرداری برگزار شد گفت:

افزایش درآمد شهرداری را باید مردم پایین شهر هم حس کنند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، محسن حق شناس عضو شورا در جلسه علنی پارلمان محلی گفت:

با گذشت پنج ماه از قول احداث خانه تئاتر در پارک ملت، اقدامی عملی در اینباره صورت نگرفته است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، مهدیه سادات قافله باشی عضو شورا در جلسه پارلمان محلی ضمن گرامیداشت ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کودکان کار گفت:

عدم اتکای شهرداری به شهرفروشی نشان از رویکرد خود اتکائی شهرداری دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، احد چگینی عضو شورا در جلسه پارلمان محلی در رابطه با گزارش تفریغ بودجه که توسط شهردار ارائه شد، گفت:

بابت بسیاری از پروژه هایی که برای سال ۹۷ مصوب کردیم، تا به امروز اتفاقی نیافتاده است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر زهرا یوسفی نائب رئیس شورا در جلسه پارلمان محلی با تقدير و تشكر از تلاش شهردار و مجموعه مديران شهري گفت:

ترک تشریفات در پروژه های شهرداری باید به تصویب اعضای شورا برسد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی شورا به ریاست فرج الله فصیحی رامندی برگزار شد.

سیاست گذاری برای شهرداری و نظارت بر اجرای آن از وظایف ذاتی شورا است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی به ریاست محسن حق شناس با دستورکار بررسی اساسنامه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد.

یکی از الویت های جامعه علمی باید ارائه راه حلی برای بحران کم آبی باشد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه مشترک کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی برگزار شد.