رئيس کميسيون محيط زيست و خدمات شهري -رئيس کميته ي بانوان و امور خانواده

سيده منيره قوامي


 

 

 سیده منیره قوامی

 

مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی

  دارای 16 مقاله ISI و ثبت سه اختراع -  دوازده مقاله در کنفرانس های بین المللی و ملی

 سوابق اجرایی:

  • حدود پنج سال سابقه كار در بخش بتن مركز تحقيقات ساختمان و مسکن
  • فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
  • مدرس دانشگاههای بین المللی امام خمینی (ره) – شهید رجایی-فنی مهندسی بوئین زهرا- دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
  •