اطلاعات فوتر

شورای اسلامی شهر قزوین آدرس : قزوين_ خيابان شهرداري_شهرداري مركز_ساختمان شوراي اسلامي شهر قزوين تلفن : 028-33227412 تلفن : 028-33227050 ...

حضور پاکبان های داوطلب نشانه قدرشناسی و وظیفه شناسی شهروندان است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین مهدیه سادات قافله باشی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری با حضور در طرح فرهنگ سازی و پاکسازی معابر شهر قزوین که در ایام محرم، توسط داوطلبین مردمی،...

با توجه به رشد جمعیت و ترویج مصرف گرایی حفظ محیط زیست از مهمترین دغدغه های جوامع امروز به شمار می رود.

‍ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری با حضور در طرح فرهنگ سازی و پاکسازی معابر شهر قزوین که در ایام محرم، توسط داوطلبین مردمی،...

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، اولین جلسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری در دومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون مالی و سرمایه گذاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، اولین جلسه کمیسیون مالی و سرمایه گذاری در سال جاری برگزار شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون املاک و مستغلات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، اولین جلسه کمیسیون املاک و مستغلات در دومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، اولین جلسه کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک در دومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین اولین جلسه کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی در دومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون ورزش و سلامت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین اولین جلسه کمیسیون ورزش و سلامت در دومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون نظارت و حقوقی برگزار شد.

‍ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین اولین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی در دومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیته بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین اولین جلسه کمیته بانوان در دومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

خدمات پزشکی باید به صورت متوازن در شهر توزیع شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، مهدی عبدالرزاقی نائب رئیس شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد؛ ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم، گفت:

مصوبه- اعطای تسهیلات به پلاکهای واقع در محدوده میراث فرهنگی 97/6/17 -مصوبه 103

اعطای تسهیلات به پلاکهای واقع در محدوده میراث فرهنگی اعطای تسهیلات به پلاکهای واقع در محدوده میراث فرهنگی ...