صحن علنی شورا، میزبانِ شورای هماهنگی روابط عمومی استان.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، حکمت اله داودی رئیس شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی که با حضور رئیس و اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی استان همراه بود، ضمن بزرگداشت روز حکیم...

شهرداری به بهای خدمات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر ۵۵ درصد یارانه پرداخت کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، در ادامه دستور کار نهمین جلسه شورای شهر در سال جاری لایحه بررسی تعرفه های خدمات بهای پسماند در سال 98 مور بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرارگرفت.

روابط عمومی ها آینه تمام نمای دستگاهها هستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، احد چگینی عضو شورای اسلامی شهر اظهار کرد:

روابط عمومی سرفصلی از تعهد و تخصص است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، مهدیه سادات قافله باشی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی که با حضور اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان...

مصوبه- توافق شهرداری با وراث مرحوم میرزایی و قاسمی98/2/7-مصوبه 10

توافق شهرداری با وراث مرحوم میرزایی و قاسمی توافق شهرداری با وراث مرحوم میرزایی و قاسمی ...

نام پل طبيعت با كاربرد آن همخوانی ندارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر سیده منیره قوامی رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی در رابطه با پل طبیعت تذکراتی داد و گفت: