اگر امروز گشايشی در حوزه زنان شاهديم؛ نتیجه زحماتی بوده که بانوان فعال این حوزه كشيده‌اند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر زهرا یوسفی عضو کمیته بانوان شورای شهر در جلسه مشترک با اعضاء انجمن ملی کارآفرینی و ربیعی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری که با موضوع...