عنوان
مصوبه- نرخ سرويس مدارس در سال تحصيلي 96-97 - مصوبه 43-96/4/17
مصوبه- توافق شهرداري با سهراب عباسي-مصوبه 36- 96/4/3
مصوبه- واگذاري يک قطعه زمين به موسسه خيريه مکتب الزهرا (س)-مصوبه 34-96/4/3
مصوبه- توافق شهرداري با آقايان منتظري و حاجي عبو -مصوبه 33- 96/4/3
مصوبه- تعرفه نرخ کرايه تاکسي خطي - گردشي-تلفني سال 96 - مصوبه 32-96/3/30
مصوبه- تراکم تشويقي به ايثارگران-مصوبه 31- 96/3/27
مصوبه- آيين نامه اجرايي ساماندهي تابلو هاي معرفي و تبليغاتي سطح شهر- مصوبه 30- 96/3/27
مصوبه-تغيير زمان اجراي مصوبه احياء و ساماندهي گاراژها-مصوبه 29- 96/3/20
مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي- مصوبه 28- 96/3/28
مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جعفري-مصوبه 27- 96/3/20
مصوبه- توافق شهرداري با خانم طاهرخاني و آقاي پايلوند-مصوبه26-96/3/20
مصوبه- توافق شهرداري با خانم مهجور با شرکا-مصوبه 25-96/3/20
مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رضايي کلج-مصوبه 24-96/3/20
مصوبه- نرخ کرايه حمل و نقل اتوبوس در سال 96- مصوبه 22-96/3/20
مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه- مصوبه 21- 96/3/16
مصوبه- کمک به شير خوارگاه حليمه -مصوبه 20 - 96/3/16
مصوبه- تامين منابع مالي براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب -مصوبه 19-96/3/9
مصوبه- تغيير کاربري دو قطعه زمين از آموزشي به مسکوني و درماني-مصوبه 18-96/3/6
مصوبه- تملک بخشي از پلاک ثبتي 190 در بخش 5 -مصوبه 17- 96/3/6
مصوبه- واگذاري 2 قطعه زمين در خيابان مجاهد-مصوبه 16-96/3/6
عنوان
مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاومت بسيج امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) به منظور اعزام کاروانهاي راهير
مصوبه - صدور مجوز املاک قولنامه اي در اراضي اسماعيل آباد
مصوبه - دفترچه اصلاح بودجه سال 93 سازمان تاکسيراني شهرداري
مصوبه - واگذاري قطعه اي در بلوار کمربندي شهيد بهشتي به انجمن صنفي کارگران ساختماني
مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بر بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) حکمت 59
مصوبه - واگذاري ملک شهرداري در خيابان آيت ا... کاشاني به آقاي مهرابي
مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم مهدي حاجي کريمي در بخش 3
مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند (پسماندهاي ساختماني و عمراني)
مصوبه - مساعدت مالي به اداره کل اطلاعات
مصوبه - توافق شهرداري با خانم نعلبران
مصوبه توافق شهرداري با آقاي قربانعلي حق وردي در بخش 2
مصوبه - توافق شهرداري با آقاي صادق کريمي
مصوبه - توافق شهرداري با آقاي افروز
مصوبه - تفکيک و تعيين قدرالسهم ماکين با شهرداري در قطعه 47 کلي ملاصدرا
مصوبه- اساسنامه عصر صنعت سبز کاسپين
مصوبه -اولويتهاي مد نظر شورا در خصوص تحقق شهر الکترونيک
مصوبه توافق شهرداري با آقاي شعباني در بخش 4 قزوين
مصوبه - روز بازارها
مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفي در قريه اسماعيل آباد
مصوبه - انهار و بستر ها در ليست اموال شهرداري
— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 103 نتیجه
عنوان
مصوبه- کارت پارک
مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله افاغنه سال 93
ويلا- اخذ قيمت پايه تراكم و هزينه هاي مرتبط در باغ ويلاها
مصوبه - اجراي بند 11 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي
مصوبه - توافق با دانشگاه آزاد واحد قزوين
مصوبه - تهاتر يك قطعه زمين در بخش 5 قزوين از موقوفات آقاي وزير
مصوبه - اهالي ناحيه شهرك دانش
مصوبه - خريد ماشين آلات و تجهيزات ناوگان سازمان عمران
مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاوت بسيج سپاه
مصوبه - افزايش نرخ كرايه اتوبوس درون شهري
مصوبه - افزايش نرخ فروش تراكم مسكوني
مصوبه- توافق با هيات امناي مسجد حضرت زهرا(س)
مصوبه - صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن
مصوبه - توافق با خانم نمازي در بخش 5 قزوين
مصوبه - قرارداد با شركتهاي مسافربري
مصوبه - سياستهاي كلي تدوين بودجه پيشنهادي سال 93
مصوبه - افزايش نرخ كرايه سازمان اتوبوسراني
مصوبه- خط 63 كيلو ولتي كابل ارتباطي پست پيغمبريه
مصوبه - ساماندهي اتباع خارجي
مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي زماني و خانم گيلكي در بلوار امام(ره)
— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 84 نتیجه
عنوان
مصوبه - نرخ فروش تراكم سال 91
مصوبه - افزايش جايزه خوشحسابي به مؤديان شهرداري از 18 درصد به 22 درصد
مصوبه - افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد
مصوبه - اعمال كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي
مصوبه اخذ هزينه خدمات شهري از اتباع افاغنه در سال 91
مصوبه - اخذ هزينه سرانه اتباع افاغنه در سال 91
مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال 91
مصوبه - تعيين نرخ سرويس مدارس سال 91
مصوبه - تشويق دانش آموزان و دانشجويان ممتاز كاركنان شهرداري
مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي سال 91
مصوبه - نرخ سرويس مدارس سال تحصيلي 91-92
مصوبه اهدا جوايز خوشحسابي به شهرونداني كه قبوض خود را به موقع پرداخت كنند
مصوبه - اخذ هزينه صدور مجوز و اجاره بهاء مكان و فضايي جهت احداث سايت BTS
مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند
مصوبه - نرخ تعرفه هاي خدمات آتش نشاني سال 91
مصوبه - افزليش نرخ كرايه اتوبوس سال 91
مصوبه - صدور مجوز ديوار كشي و اخذ عوارض مربوطه
25 درصد از عوارض صدور پروانه ساختماني به حساب سازمان باغستان سنتي شهرداري.pdf
پرداخت ديه به ورثه مرحوم حيدر صفري حسين پور.pdf
مصوبه - توافق با آقاي شاد
— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 174 نتیجه
عنوان
مصوبه - خريد مجموعه تاريخي سعدالسلطنه در خصوص مرمت كاروانسراي تاريخي و فرهنگي كشور
مصوبه - اعطاي تسهيلات تشويقي جهت پرداخت نقدي و يكجاي خسارت تاديه كليه اسناد
مصوبه- اعطاي 18 درصد جايزه خوشحسابي به مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود به صورت نقدي و يكجا دارند
مصوبه اخذ عوارض صدور پروانه
مصوبه - اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي
مصوبه - تعرفه خدمات معاينه فني خودرو براي سال 90
مصوبه - كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي تا پايان سال 90
مصوبه - هديه خوش حسابي ازعيد قربان لغايت عيد غدير جهت تسويه بدهي موديان بابت عوارض تبليغاتي تابلو
مصوبه - مبلغ سرويس دهي مدارس در سال 90-91
مصوبه - اخذ عوارض ساليانه از ساختمانهاي مسكوني كه به خوابگاه دانشجويي تغيير پيدا ميكند پنج برابر
مصوبه - ماليات بر ارزش افزوده نسبت به اخذ عوارض قطع اشجار
مصوبه اجاره بهاي پاركينگ هاي عمومي شهرداري
چگونگي دريافت عوارض از احداث هتل
مصوبه - در خصوص تراكم در بافت فرسوده كه داخل حريم ميراث فرهنگي و پلاكهاي بلافصل مجاور بوده اند
مصوبه اخذ عوارض ساليانه از تمامي بانكهاي دولتي خصوصي مؤسسات مالي اعتباري تعاوني فعال ازسال 91
مصوبه - تعرفه طرح كارت پارك و پاركينگهاي عمومي
اعطاء 10 درصد جايزه خوش حسابي براي مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود بصورت نقدي دارند...
مصوبه - افزايش كرايه اتوبوس مسير قزوين - محمود آباد و قزوين بيدستان
چگونگي محاسبه ارزش معاملاتي
مصوبه-اجراي دستورالعمل نحوهصدور مجوز و اخذ عوارض انتقال و بهره برداري محدود و معين از معابر
عنوان
مصوبه- توافق شهرداري با اداره گاز استان
مصوبه- مساعدت به هيئت کشتي استان-مصوبه 734
مصوبه- توافق شهرداري با شرکت سازندگي انصار-مصوبه733
مصوبه- توافق شهرداري با آقايان پاکدامن و مهرورز و خانم پاکدامن-مصوبه 731
مصوبه- توافق شهرداري با ادره کل اطلاعات -مصوبه 721
مصوبه- توافق شهرداري با بانک شهر-مصوبه 720
مصوبه- توافق شهرداري با آقاي زاهدي فر- مصوبه 716
مصوبه- فروش سه قطعه زمين از زمين هاي جنب اتوبوسراني- مصوبه 715
مصوبه- توافق شهرداري با مرحوم بنازاده -مصوبه 713
مصوبه- توافق شهرداري در بخش 5 قزوين - مصوبه 711
مصوبه- وصول عوارض خودرو به دفتاتر خدمات ارتباطي-مصوبه710
مصوبه- دريافت هزينه سرانه اتباع افاغنه -مصوبه 709
مصوبه- مساعدت به کاروانهاي راهيان نور- مصوبه 705
مصوبه- تمديد قرارداد کارگزاران شرکت عمران و مسکن سازان- مصوبه 704
مصوبه- واگذاري غرفه هاي متعلق به سازمان ميادين-مصوبه682