سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری به ریاست دکتر سیده منیره قوامی برگزار شد.

طی این جلسه با حضور مسئولین موسسه کاسپین و همچنین  مسئولین حقوقی و مالی شهرداری موضوعات مربوط به تله سیژ زرشک و کامان بررسی شد.

همچنین ادامه این جلسه با ارائه گزارش مدیر مرکز دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قزوین در خصوص استارت آپ‌ها همراه بود.

 

تصاویر مرتبط