دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

جلسه تقديم لايحه بودجه سال 95 شهرداري قزوين به شوراي شهر 94/11/3

تصاویر مرتبط