یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور دکتر عباسي معاون محترم حقوق بشر وزير دادگستري