یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور شوراياران محلي و صنفي

تصاویر مرتبط