معرفی کمیسیون های تخصصی: معرفی کمیسیون های تخصصی:

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک:

رئیس: مهدی عبدالرزاقی

نایب رئیس:احد چگینی

دبیر: سیده منیره قوامی

عضو:حکمت اله داودی

 

کمیسیون محیط زیست وخدمات شهری:

رئیس: سیده منیره قوامی

نائب رئیس: فرج اله فصیحی رامندی

دبیر: محسن حق شناس

عضو:زهرا یوسفی،مهدیه سادات قافله باشی

 

کمیسیون سلامت و ورزش:

رئیس: زهرا یوسفی

نائب رئیس: مهدی عبدالرزاقی

دبیر: مهدیه سادات قافله باشی

 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری:

رئیس : مهدیه سادات قافله باشی

نائب رئیس: زهرا یوسفی

دبیر:احد چگینی

عضو:سیده منیره قوامی،مهدی عبدارزاقی

 

کمیسیون املاک و مستغلات:

رئیس: احد چگینی

نائب رئیس: مهدی عبدالرزاقی

دبیر:سیده منیره قوامی

عضو: سعید دقیقی،محسن حق شناس

 

کمیسیون حقوقی ، بازرسی و نظارت:

رئیس: حکمت اله داودی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: احد چگینی

عضو:سیده منیره قوامی،مهدی عبدالرزاقی

 

کمیته بانوان و امور خانواده:

رئیس: سیده منیره قوامی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: ندارد

 

کمیسیون معماری و شهرسازی:

رئیس: سعید دقیقی

نائب رئیس: مهدی عبدالرزاقی

دبیر: احد چگینی

عضو: دکتر زهرا یوسفی- مهدیه سادات قافله باشی